هاست سی پنل ارزان(ایران)

بعد از سفارش پلن مورد نظر(پرداخت هزینه) جهت ارسال اطلاعات تیکت ارسال کنید.

(cpanel) Plan A

فضا 50 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
تعداد افزودن دامین 2 عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود FTP تعداد اکانت
SSD هارد پر سرعت
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
وب سرور آپاچی
مکان سرور تهران برج میلاد
دیتاسنتر آسیاتک

(cpanel) Plan B

فضا 150 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
تعداد افزودن دامین 2 عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود FTP تعداد اکانت
SSD هارد پر سرعت
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
وب سرور آپاچی
مکان سرور تهران برج میلاد
دیتاسنتر آسیاتک

(cpanel) Plan C

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
تعداد افزودن دامین 2 عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود FTP تعداد اکانت
دارای سه قالب زیبا و جدید
SSD هارد پر سرعت
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
وب سرور آپاچی
مکان سرور تهران برج میلاد
دیتاسنتر آسیاتک

(cpanel) Plan D

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
تعداد افزودن دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود FTP تعداد اکانت
دارای سه قالب زیبا و جدید
SSD هارد پر سرعت
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
وب سرور آپاچی
مکان سرور تهران برج میلاد
دیتاسنتر آسیاتک

(cpanel) Plan E

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 20 گیگابایت
تعداد افزودن دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود FTP تعداد اکانت
دارای سه قالب زیبا و جدید
SSD هارد پر سرعت
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
وب سرور آپاچی
مکان سرور تهران برج میلاد
دیتاسنتر آسیاتک

(cpanel) Plan F

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند 20 گیگابایت
تعداد افزودن دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود FTP تعداد اکانت
دارای سه قالب زیبا و جدید
SSD هارد پر سرعت
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
وب سرور آپاچی
مکان سرور تهران برج میلاد
دیتاسنتر آسیاتک

(cpanel) Plan G

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
تعداد افزودن دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
نامحدود FTP تعداد اکانت
دارای سه قالب زیبا و جدید
SSD هارد پر سرعت
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
وب سرور آپاچی
مکان سرور تهران برج میلاد
دیتاسنتر آسیاتک